Vem besöker Public Spaces?

Arkitekter, Beslutsfattare, Campingföreståndare, Entreprenör, Fastighetsförvaltare, Kommun, Konsult, Landskapsarkitekt, Markanläggningsentreprenör, Organisationer inom fastighetsskötsel, Projektledare, Påverkare, Stadsbyggnadskontor, Tillverkning/Leverantörer, Återförsäljare.

Public Spaces 2019 arrangeras parallellt med:

Partners

Scroll to Top